Grąžinimas ir garantija

1. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam pakeisti nusipirktą prekę analogiška preke.

2. Pirkėjo reikalavimas pakeisti prekę dėl 1 punkte nurodytų priežasčių tenkinamas, jei prekė yra nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt., tačiau šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Prekė turi būti supakuota į tinkamą siuntos pakuotę, kuri apsaugos prekę nuo sugadinimo transportavimo metu.

3. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį. Jeigu Pirkėjas nepateikia prekės pirkimą-pardavimą iš el. parduotuvės patvirtinančio dokumento, prekė gali būti keičiama įmonės vadovui sutikus. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

4. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 1 punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Kokybiškos prekės grąžinimo forma (PDF formatu; WORD formatu).

5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo.

6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7. Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. Tokiais atvejais transporto išlaidos nei prekės keitimo, nei prekės grąžinimo atveju, nėra grąžinamos, todėl jei perkant turite kokių abejonių ar klausimų, kreipkitės į mus el. paštu info@bausa.lt arba telefonu +370 655 27740.

8. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl 1 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas:

8.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

8.2. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

8.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

8.4. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

8.5. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

8.6. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos.

9. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tokiais atvejais prekės grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.

10. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai Pirkėjas turi teisę per 4 punkte nustatytą terminą grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Tokiais atvejais prekės grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.

11. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas neinformavo Pirkėjo apie prekės kokybės trūkumus jos pardavimo metu, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:

  • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
  • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
  • per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
  • atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu, Pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino Pirkėjas pats arba trečiųjų asmenų padedamas;
  • vienašališkai reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus už prekę.

12. Gavęs prekes ir įvertinęs jų kokybę, Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo dienos.

KAINŲ SKIRTUMO ATLYGINIMAS

13. Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita analogiška, kuri skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti grąžintos prekės kainos ir naujos prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą.

14. Kai Pirkėjas reikalauja atitinkamai sumažinti netinkamos kokybės prekės kainą, atsižvelgiama į prekės kainą šio reikalavimo pareiškimo momentu. Nuolaidos dydį arba naują kainą nustato įmonės vadovas.

15. Pardavėjas atsako už prekės trūkumus, jeigu Pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki prekės pardavimo Pirkėjui arba dėl priežasčių, atsiradusių iki prekės pardavimo Pirkėjui.

16. Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

17. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža Pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir Pirkėjo namuose.

TERMINAI REIKALAVIMAMS DĖL PREKIŲ TRŪKUMŲ PAREIKŠTI

18. Kai nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, tai Pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino.

19. Kai yra nustatytas prekės kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą.

20. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas trumpesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, tai reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų gali būti pareikštas per pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminą.

21. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, tai reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų, kurie pastebėti per garantijos terminą, gali būti pareikštas nepaisant to, kad pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas pasibaigęs.

22. Reikalavimus dėl prekės, kuriai nustatytas tinkamumo naudoti terminas, trūkumų Pirkėjas gali pareikšti, jeigu jie nustatyti per prekės tinkamumo naudoti terminą.

23. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

24. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.

25. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

26. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

27. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.